37 - 40 / 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Benzinová větérka - kahan FrieWo typ 400

Dobře zachovalá benzinka se vzácným plně funkčním starým zapalovačem vzor 1893 s původním perkem, čištěná, signovaná a se 2 koši. Výrobce: Friemann & Wolf GmbH Zwickau i/Sa.

Cena 2900,- Kč

Bezpečnostní benzinový kahan Wolf-Dahlmann

Zajímavý hornický kahan s opláštěným experimentálním košem konstrukce Dahlmann. Horní přívod vzduchu s odděleným odvodem spalin. Magnetický uzávěr, třecí zapalovač model 1893. Výrobce: Friewo Zwickau i/S. Luxusní stav. Prodán

Cena 0,- Kč

Pielerova lihová lampa Typ 706 Wolf-Chesneau

Zcela ojedinělá měřičská lampa pro měření obsahu metanu v důlním ovzduší s jedním košem, slídovým okénkem, bez zapalovače a magnetického uzávěru. Kolem roku 1900. Nabízená firmou Friemann u. Wolf pod typovým označením 706. Luxusní stav. Prodána

Cena 0,- Kč

Indikační kahan na metan, model 431

Hornická věterka s indikací metanu pomocí zrcátka s lupou se zvýrazněním aureoly pomocí žhaveného drátku. Horní přívod vzduchu, 2 koše, trojboký štiftový šroubový uzávěr. Zapalovač Friwo model 1910. Výrobce GLZ Továrna na lampy ve Zwickau (nástupce Friemann u. Wolf). Sbírkový čištěný stav. Kolem roku 1950. Prodána

Cena 0,- Kč