37 - 40 / 53 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gustav Kafka: Z uhelných dolů Ostravských

32 obrazů dle perokreseb Gust. Kavky s doprovodem prof Al. Adamuse o dějepisném vývinu dolovaní v Ostravsko-karvinském revíru. Vzácná publikace vhodná k zarámování, případně k výzdobě harendy. Kolem roku 1930.

Cena 2900,- Kč

Dobývání uhlí na Kladensku

Vynikající souhrná publikace o historii dobývání uhlí na Kladensku bohatě doplněná historickými i současnými fotografiemi, tabulkami a mapami 751 stran, 25 příloh. Nová!

Cena 1770,- Kč

Z. Zícha: Důlní mapy a měřické přístroje, I. díl

Jedinečná publikace Zdeňka Zíchy a kol. o důlních mapách a geodetických přístrojích. Množství obrázků a reklam výrobců na 285 stranách, r. v. 2004. Nová nepoužitá.

Cena 1300,- Kč

Z. Zícha: Důlní mapy a měřické přístroje, II. díl

Jedinečná publikace Zdeňka Zíchy a kol. o důlních mapách a geodetických přístrojích se zaměřením na Čechurovu sbírku na VŠB. Množství obrázků a reklam výrobců na 235 stranách, r. v. 2004. Nová nepoužitá.

Cena 1300,- Kč