37 - 40 / 76 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

J. Suldovský: Kronika horního města Jáchymova

Publikace Josefa Suldovského a Vladimíra Horáka Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví v kontextu dějin zemí Koruny české z roku 2009. Bohatě ilustrována, 300 stran, nová.

Cena 990,- Kč

N. Peschke: 130 let výroby lamp Friewo ve Zwickau

Sen každého sběratele lamp: jedinečná kompletní publikace dějin firmy Friemann & Wolf ve Zwickau včetně katalogů lamp od jejího založení do dneška. 550 stran, rok vydání 2016, nová.

Cena 2200,- Kč

Roman Reil: Radvanické kutání a dolování

Bohatě ilustrovaná kniha Radvanické kutání a dolování cerného uhlí od Chvalce po Bystré jedinečným způsobem mapuje historii uhelného hornictví v regionu od roku 1570 do roku 1994. Vydala obec Radvanice 2011, 136 stran. Nová.

Cena 550,- Kč

Kamennouhelné doly OKR, komplet - 5 dílů

Bohatě ilustrovaná publikace autorů V. Jičinského a kol. z roku 1929. Kompletní zkrácená pětidílná levnější edice včetně všech příloh, která byla vydána Ředitelskou konferencí OKD pro širší veřejnost, slušný stav. Nesehnatelné!

Cena 6500,- Kč