45 - 48 / 73 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Petr Hruban: Zlatohorské podzemí

Zajímavá originální publikace kolektivu autorů mapující historické podzemí dolů ve Zlatých Horách, bohatě doplněna fotografiemi Petra Hrubana. 190 stran, 2011, nová.

Cena 390,- Kč

Tomáš Kruťa: Slezské nerosty a jejich literatura

Nesehnatelná topografická mineralogie slezských nalezišť. Mapová a fotografická dokumentace jednotlivých lokalit a vybraných nerostů. 450 stran, vydalo Moravské muzeum v Brně v roce 1973, jinak velmi slušný stav.

Cena 1200,- Kč

Michal Urban a kol.: Horní města Krušných Hor

Bohatě ilustrovaná publikace o historii a současnosti hornických měst v Krušnohoří, doplněná řadou historických fotografií významných důních děl jednotlivých revírů. Nová, 319 stran, 2014.

Cena 800,- Kč

Jan Kořán: Přehledné dějiny čsl. hornictví I.

Bohatě ilustrovaná publikace hornictví od pravěku po feudalismus na našem území. 204 stran. Vydalo Nakladatelství ČSAV Praha 1955. Zachovalá. Další díly nevyšly! Prodána

Cena 0,- Kč