41 - 44 / 63 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Katalog výstavy: 750 let cechu hornického

Výpravný bohatě ilustrovaný katalog výstavy Bochumského hornického muzea z roku 2010-2011, věnované historii hornictví. Přes 400 stran a fotografií. Nový nepoužitý.

Cena 770,- Kč

Petr Hruban: Zlatohorské podzemí

Zajímavá originální publikace kolektivu autorů mapující historické podzemí dolů ve Zlatých Horách, bohatě doplněna fotografiemi Petra Hrubana. 190 stran, 2011, nová.

Cena 390,- Kč

Jan Kořán: Přehledné dějiny čsl. hornictví I.

Bohatě ilustrovaná publikace hornictví od pravěku po feudalismus na našem území. 204 stran. Vydalo Nakladatelství ČSAV Praha 1955. Zachovalá. Další díly nevyšly! Prodána

Cena 0,- Kč

Kamennouhelné doly OKR, komplet - 7 dílů něm.

Bohatě ilustrované publikace autorů V. Jičinský a kol. z roku 1928-29 v němčině. Kompletní sedmidílná edice včetně všech příloh, slušný stav. Nesehnatelné!

Cena 8800,- Kč