49 - 52 / 63 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J. Richtermoc: 100 let výroby lamp v Bohaticích

Kniha 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů 1909 - 2009 katalogovým způsobem dokumentuje výrobní program této významné filiálky firmy Friemann u. Wolf ze Zwickau. Fotografie většiny typů důlních lamp, výrobní plány, fakta. Jedinečná publikace pro sběratele kahanů. Nová.

Cena 990,- Kč

Gustav Kafka: Z uhelných dolů Ostravských

32 obrazů dle perokreseb Gust. Kavky s doprovodem prof Al. Adamuse o dějepisném vývinu dolovaní v Ostravsko-karvinském revíru. Vzácná publikace vhodná k zarámování, případně k výzdobě harendy. Kolem roku 1930.

Cena 2900,- Kč

Dobývání uhlí na Kladensku

Vynikající souhrná publikace o historii dobývání uhlí na Kladensku bohatě doplněná historickými i současnými fotografiemi, tabulkami a mapami 751 stran, 25 příloh. Nová! Prodána

Cena 0,- Kč

Z. Zícha: Důlní mapy a měřické přístroje, I. díl

Jedinečná publikace Zdeňka Zíchy a kol. o důlních mapách a geodetických přístrojích. Množství obrázků a reklam výrobců na 285 stranách, r. v. 2004. Nová nepoužitá.

Cena 1300,- Kč