29 - 32 / 68 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jiří Mencl a kol.: Železnorudný důl Krušná Hora

Železnorudný důl Krušná Hora, historie a současnost, sestavil Jiří Mencl s kolektivem autorů. 150 stran, vydaly Rudné bane a magnezitové závody Bratislava, 1988, nová, nesehnatelná. Prodána

Cena 880,- Kč

Z. Cimala: Po stopách průzkumu a těžby U - ložisek

Zbyněk Cimala: Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a Východních Čechách. Dolní Rožínka 1997, 130 stran, účelová publikace, nesehnatelná. Zarezervováno

Cena 880,- Kč

Kořán: České železářství v době průmysl. revoluce

Jan Kořán: České železářství v době průmyslové revoluce. Sborník NTM, 1978. 350 stran, zachovalá.

Cena 450,- Kč

J. Hons - B. Šimák: Pojďte s námi měřit zeměkouli

Ing. Josef Hons- Ing Bohuslav Šimák: Pojďte s námi měřit zeměkouli. 2 díly populární formou přibližují historii a současnost zeměměřičství. Bohatě ilistrováno, 1942. Cca 300 stran, brožované výtisky, zachovalé.

Cena 800,- Kč