29 - 32 / 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rudné a uranové hornictvi České republiky

Kniha kolektivu autoru podrobně popisuje jednotlivá ložiska v CR od minulosti po současnost. Doplněna historickými i současnými fotografiemi, mapami, geologickými rezy, minerály apod. 647 stran, 472 ilustrací. Jako nová. Prodána

Cena 0,- Kč

Uhelné hornicrví v ostravsko-karvinském revíru

Poslední souhrná poblikace o historii a současnosti uhelného hornictví v OKR. 563 stran, 719 obrázků a 9 samostatných mapových příloh. Nové a nepoužité publikace.

Cena 1600,- Kč

J. Richtermoc: 100 let výroby lamp v Bohaticích

Kniha 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů 1909 - 2009 katalogovým způsobem dokumentuje výrobní program této významné filiálky firmy Friemann u. Wolf ze Zwickau. Fotografie většiny typů důlních lamp, výrobní plány, fakta. Jedinečná publikace pro sběratele kahanů. Nová.

Cena 990,- Kč

Gustav Kafka: Z uhelných dolů Ostravských

32 obrazů dle perokreseb Gust. Kavky s doprovodem prof Al. Adamuse o dějepisném vývinu dolovaní v Ostravsko-karvinském revíru. Vzácná publikace vhodná k zarámování, případně k výzdobě harendy. Kolem roku 1930.

Cena 2900,- Kč