29 - 32 / 67 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

J. Hons - B. Šimák: Pojďte s námi měřit zeměkouli

Ing. Josef Hons- Ing Bohuslav Šimák: Pojďte s námi měřit zeměkouli. 2 díly populární formou přibližují historii a současnost zeměměřičství. Bohatě ilistrováno, 1942. Cca 300 stran, brožované výtisky, zachovalé.

Cena 800,- Kč

Hermann Schäpers a kol.: Pius Pirringer in Graz

Obsáhlá publikace sledující výrobu hornických olejových kahanců v bývalém Rakousku-Uhersku v letech 1870 až 1919. Většina kahanů od popisovaných výrobců byla používána také v českých a slovenských rudných revírech. Přes 500 stran textu, fotografií, dobových reklam a dokumentů. 2018, nová. V německém jazyce.

Cena 2000,- Kč

Jan John: Říše nerostná obrazem i slovem I. díl

Vynikající dvoudílná publikace dle stejnojmenného spisu Prof. Dr. R. Braunse se zřetelem k domácím poměrům upravil ředitel c. k. reálky Jan John. Schválená v roce 1904. Textová část, 525 stran. Nesehnatelná publikace!

Cena 3900,- Kč

Hornictví, lomy a těžba drahých kamenů

Bohatě ilustrovaná publikace profesora E. Treptowa z Bergakademie ve Freibergu z roku 1900. Základy hornictví, mineralogie a paleontologie, vše o historii těžby zlata a stříbra, dobývání diamantů, také dobývání ostatních užitkových nerostů včetně uhlí. 364 stran, 396 vyobrazení (fotografie, mapy a nákresy, tabulky), xv německém jazyce. Dobře zachovalá. Rarita.

Cena 800,- Kč