5 - 8 / 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zdeněk Zícha: Kahany, hornické lampy a svítidla

I. vydání publikace o hornických kahanech autorů Zdeňka Zíchy a Bohumila Krause z roku 2003. 272 stran, vydavatel CDL Design s.r.o. Ústí n/L. Dnes nesehnatelná! Prodána

Cena 0,- Kč

Roman Reil: Radvanické kutání a dolování

Bohatě ilustrovaná kniha Radvanické kutání a dolování cerného uhlí od Chvalce po Bystré jedinečným způsobem mapuje historii uhelného hornictví v regionu od roku 1570 do roku 1994. Vydala obec Radvanice 2011, 136 stran. Nová.

Cena 550,- Kč

Kamennouhelné doly OKR, komplet - 5 dílů

Bohatě ilustrovaná publikace autorů V. Jičinského a kol. z roku 1929. Kompletní zkrácená pětidílná levnější edice včetně všech příloh, která byla vydána Ředitelskou konferencí OKD pro širší veřejnost, slušný stav. Nesehnatelné!

Cena 5500,- Kč

Jaroslav Jičinský: Katechismus důlního větrování

4. vydání vzácné stejnojmenné publikace Viléma Jičinského z roku 1903. Mor. Ostrava. 275 stran, bohatě ilustrovaná (196 obr.), tabulky, nákresy, přílohy a reklamy. Základy důlního větrání, důlní svítidla atd. V německém jazyce, slušně zachovalá. Nesehnatelná!

Cena 3300,- Kč