5 - 8 / 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Petr Morávek: Zlato v Českém masívu

Petr Morávek et al.: Zlato v Českém masívu, 245 stran, ČGÚ 1992, zachovalá.

Cena 550,- Kč

Jiří Mencl a kol.: Železnorudný důl Krušná Hora

Železnorudný důl Krušná Hora, historie a současnost, sestavil Jiří Mencl s kolektivem autorů. 150 stran, vydaly Rudné bane a magnezitové závody Bratislava, 1988, nová, nesehnatelná.

Cena 880,- Kč

Rudné bane a magnezitové závody 1965 - 1985

Rudné bane a magnezitové závody 1965 - 1985 kolektivu autorů. Bohatě ilustrovaná účelová publikace, 150 stran, 1985, zachovalá

Cena 800,- Kč

Ludvík Kirschner: Metody dobývání ložisek

Bohatě ilustrovaná publikace z roku 1927. 252 stran, zachovalá.

Cena 800,- Kč