13 - 16 / 66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zdeněk Zícha: Kahany, hornické lampy a svítidla

I. vydání publikace o hornických kahanech autorů Zdeňka Zíchy a Bohumila Krause z roku 2003. 272 stran, vydavatel CDL Design s.r.o. Ústí n/L. Dnes nesehnatelná! Prodána

Cena 0,- Kč

Jan Krejčí: Počátkové nerostopisu

Druhá nejstarší česká mineralogie prof. Jana Krejčího Počátkové nerostopisu jakožto návod k ustanovování nerostů dle přírodovědných znaků z roku 1851. Dvojdílná publikace se základy českého nazvosloví doposud popsaných nerostů, jejich krystalografie a určování. Velice slušný stav. Prodána

Cena 0,- Kč

3 havířské pracovní knížky

3 historické pracovní knížky horníků.

Cena 600,- Kč

Služební řád a další havířská nařízení

4 historické hornické bružury s řádem a dalšími nařízeními pro mužstvo v OKR

Cena 700,- Kč