13 - 16 / 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 let československého uranového průmyslu

Účelová publikace koletivu pracovníků ČSUP z roku 1985 hodnotící výsledky uranového průmyslu. Dob. fotografie. Zachovalá.

Cena 450,- Kč

Jan Krejčí: Počátkové nerostopisu

Druhá nejstarší česká mineralogie prof. Jana Krejčího Počátkové nerostopisu jakožto návod k ustanovování nerostů dle přírodovědných znaků z roku 1851. Dvojdílná publikace se základy českého nazvosloví doposud popsaných nerostů, jejich krystalografie a určování. Velice slušný stav. Prodána

Cena 0,- Kč

3 havířské pracovní knížky

3 historické pracovní knížky horníků.

Cena 600,- Kč

Služební řád a další havířská nařízení

4 historické hornické bružury s řádem a dalšími nařízeními pro mužstvo v OKR

Cena 700,- Kč