13 - 16 / 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 let československého uranového průmyslu

Účelová publikace koletivu pracovníků ČSUP z roku 1985 hodnotící výsledky uranového průmyslu. Dob. fotografie. Zachovalá.

Cena 450,- Kč

Uranové doly Dolní Rožínka 1957-1987

Účelová publikace ke 30. výročí založení podniku. Zpracoval kolektiv pracovníků koncernového podniku. Historie, dob. fotografie. Zachovalá.

Cena 500,- Kč

Zdeněk Zícha: Kahany, hornické lampy a svítidla

I. vydání publikace o hornických kahanech autorů Zdeňka Zíchy a Bohumila Krause z roku 2003. 272 stran, vydavatel CDL Design s.r.o. Ústí n/L. Dnes nesehnatelná!

Cena 1500,- Kč

Jan Krejčí: Počátkové nerostopisu

Druhá nejstarší česká mineralogie prof. Jana Krejčího Počátkové nerostopisu jakožto návod k ustanovování nerostů dle přírodovědných znaků z roku 1851. Dvojdílná publikace se základy českého nazvosloví doposud popsaných nerostů, jejich krystalografie a určování. Velice slušný stav. Prodána

Cena 0,- Kč