13 - 16 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C. k. hornická škola. Poznámky z hornictví

Faximile sešito studenta hornické školy Antonína Trousila, cca 200 stran, účelová nesehnatelná publikace, 1994. Zachovalá

Cena 900,- Kč

Hermann Schäpers a kol.: Pius Pirringer in Graz

Obsáhlá publikace sledující výrobu hornických olejových kahanců v bývalém Rakousku-Uhersku v letech 1870 až 1919. Většina kahanů od popisovaných výrobců byla používána také v českých a slovenských rudných revírech. Přes 500 stran textu, fotografií, dobových reklam a dokumentů. 2018, nová. V německém jazyce.

Cena 2000,- Kč

Jan John: Říše nerostná obrazem i slovem II. díl

Vynikající publikace dle stejnojmenného spisu Prof. Dr. R. Braunse se zřetelem k domácím poměrům upravil ředitel c. k. reálky Jan John. Schválená v roce 1904, atlas obsahuje 82 celostránkových tabulí s kolorovanými nerosty. Prodána

Cena 0,- Kč

Jan John: Říše nerostná obrazem i slovem I. díl

Vynikající dvoudílná publikace dle stejnojmenného spisu Prof. Dr. R. Braunse se zřetelem k domácím poměrům upravil ředitel c. k. reálky Jan John. Schválená v roce 1904. Textová část, 525 stran. Nesehnatelná publikace!

Cena 3900,- Kč