13 - 16 / 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reiner Slotta: Stříbro a sůl Sedmihradska

12tidílná rozsáhlá publikace o historii dolování kovů a soli v historické oblasti Sedmihradska. Dobové fotografie dolů na zlato, vzorků zlat až po současnost. Přes 20 kg kvalitního tisku (cca 10.000 stran), tisíce fotografií, srovnávacích tabulek, historických map a uměleckých montánních artefaktů od římského osídlení po současnost obsahují publikce Reinera Slotty a kol.: Silber und Salz in Siebenbürgen vydaná v letech 1999-2010. Německý text, nové.

Cena 7700,- Kč

Katalog výstavy: 750 let cechu hornického

Výpravný bohatě ilustrovaný katalog výstavy Bochumského hornického muzea z roku 2010-2011, věnované historii hornictví. Přes 400 stran a fotografií. Nový nepoužitý.

Cena 770,- Kč

M. Beneš: Hornické kahany Čech, Moravy a Slovenska

První česká publikace autorů Beneše a Detleva Seela v překladu: Historie osvětlování dolů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Slovensku. Výrobci, reklamy a černobílé fotografie kahanů. 201 stran, měkká vazba, německy, 1995, Ostrava. Nesehnatelná! Velmi slušný stav. Prodána

Cena 0,- Kč

Jan John: Říše nerostná obrazem i slovem

Vynikající dvoudílná publikace dle stejnojmenného spisu Prof. Dr. R. Braunse se zřetelem k domácím poměrům upravil ředitel c. k. reálky Jan John. Schválená v roce 1904, text 525 stran, atlas obsahuje 82 celostránkových tabulí s kolorovanými nerosty. Velmi slušný stav. Nesehnatelná publikace! Prodána

Cena 0,- Kč