9 - 12 / 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prof.Dr.Jindřich Barvíř: Ze zlatých hor jílovských

Slavné pojednání prof. Barvíře \" O hlavní části žíly šlojířské\" s doklady o možnosti nového rozkvětu dolování na zlato u Jílového s 12 obrazci z roku 1927, měkká vazba, slušně zachováno.

Cena 600,- Kč

30 let československého uranového průmyslu

První účelová publikace generální ředitelství ČSUP z roku 1975 otvírající historii uranového průmyslu v ČSSR od roku 1945 (Jáchymov, Příbram, Záp. Čechy, Hamr, úpravny atd.). Dob. fotografie. Zachovalá.

Cena 500,- Kč

Makarius: Memento důlních nehod v českém hornictví

Jedinečná publikace Prof. Romana Makariuse Memento důlních nehod v českém hornictví chronologicky sestavená Petrem Fasterem z roku 2008. 460 stran. Nová.

Cena 800,- Kč

40 let československého uranového průmyslu

Účelová publikace koletivu pracovníků ČSUP z roku 1985 hodnotící výsledky uranového průmyslu. Dob. fotografie. Zachovalá.

Cena 450,- Kč